اشکهای آیت الله صدر بعد از ازدواج دخترش!

طاهره صدر، دومین دختر آیت الله سید صدرالدین صدر در خاطره ای از ارتباط عاطفی با پدرش گفته است. بخشی

بیشتر بخوانید