ناگفته ای از جسارت احمدی نژاد به رهبری

عباس امیری فر، از روحانیون نزدیک به محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم بود. امیری فر از گفتگویی

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از پشت پرده مثلث بقایی، مشایی، احمدی نژاد؛ راس مثلث کیست؟

عباس امیری فر، از روحانیون نزدیک به محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم بود. امیری فر بعد از

بیشتر بخوانید

ناگفته های امیری فر از حمید بقایی!

حجت الاسلام عباس امیری‌فر امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی‌نژاد، درخصوص حمیدرضا بقایی معاون احمدی‌نژاد گفت: *

بیشتر بخوانید