زندگی من؛ ایجاد سوال برای دانش آموزان!

اختصاصی- زندگی من، از درس های خوب سال اول دبیرستان بود اثری خودنوشت از هلن کلر آن نابغه امریکایی است.

بیشتر بخوانید

از ماست که بر ماست؛ سرانجام تلخ دانش آموز یتیمی که دیده نشد!

اختصاصی خاطره نگاری- نیم سال دوم سال تحصیلی بود زنگ آخر، با بچه های سوم انسانی درس ادبیات داشتم. همین

بیشتر بخوانید