ناگفته‌های یکی از مقامات وقت وزارت اطلاعات از داستان آیت الله منتظری

29 آذرماه 1388 آیت‌الله منتظری درگذشت. دوران قائم‌مقامی رهبری آیت‌الله منتظری و فراز و فرودهایی که نهایتا منجر به عزل

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت دوازدهم

ریگی آماده پرواز و دیدار با آمریکاییها است. ولی ستار فرار میکند و وارد هواپیما می شود. فاطمه و اسکندر

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت یازدهم

ستار که یک تنه در برابر دار و دسته ریگی ایستاده، حالا قصد ترور او را دارد. با توجه به

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت نهم

راهپیمایی نه دی ریگی را خشمگین کرده. آمریکایی ها می خواهند ریگی را ببینند. خبرهای جدیدی در راه است …

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت هشتم

اقدامات خرابکارانه علیه جندالله برای همه تعجب برانگیز است. یعنی چه کسی دارد علیه دارودسته ریگی اقدام می کند؟ اسکندر

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت هفتم

زوجِ ازهم جداشده ی اسکندر و فاطمه مجبور به همکاری مجدد شده اند. اتفاقی که هردوی آنها را خشمگین کرده.

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت ششم

همه چیز به هم ریخته است. مسئولان از عملکرد فاطمه راضی نیستند. ناگهان یک انفجار اوضاع را بدتر می کند…

بیشتر بخوانید

ناگفته هایی از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی / قسمت چهارم

سردار به دیدار ستار می رود. از طرفی وزارت اطلاعات سخت مشغول برنامه ریزی برای گرفتن ریگی است. ریگی قصد

بیشتر بخوانید