گلایه حاج احمد آقا از برخی عزل و نصب‏های رهبری

خاطره روز 14 بهمن سال 1368 ساعت هشت و نیم صبح به دفترم رسیدم. برف میبارید. آقای [محمد] فلاح آمد.

بیشتر بخوانید

مایلید فشار خون‌تان را بگیرند؟/ شهید‌صدر و حادثه ارتحال آیت‌الله آقامصطفی خمینی.

ساعت ٨ صبح روز یکشنبه یکم آبان ١٣۵۶ شهیدصدر که از کوفه به نجف می‌رفت در مقابل بیمارستان نجف تجمعی

بیشتر بخوانید