مرگ دیکتاتور اسپانیا؛ خوشحالی در مشهد

وقتی یک انقلاب اتفاق می‌افتد، خیلی‌ها را در دنیا خوشحال میکند؛ توده‌های مردم معمولاً اینجورند. من یادم هست که در

بیشتر بخوانید