خاطرات منتشر نشده آیت الله خزعلی از علامه کرباسچیان

اختصاصی خاطره نگاری فایل صوتی زیر سخنان و خاطرات ناب و گفته نشده مرحوم آیت الله خزعلی از مرحوم علامه

بیشتر بخوانید

برخورد ماندگار مدیر با تاخیرهای صبح دانش آموز

اختصاصی خاطره نگاری- سال پیش دانشگاهی بودیم و چند ماه آخر سال بود و درس های سنگین وحال و هوای

بیشتر بخوانید

قاطعیت مدیر در برخودر با معلمی که وقت بچه ها را گرفت!

اختصاصی خاطره نگاری- به خاطر دارم یکی از روزها در روزگاری که در دبیرستان علوی درخدمت استادان ارجمند جناب آقای

بیشتر بخوانید