صادق الوعد

به گزارش خاطره نگاری، مرتضی قاضی، نویسنده و محقق تاریخ شفاهی، در یادداشتی برای فرهیختگان از تجربه گفتگویش با شهید

بیشتر بخوانید