وقتی میرزای شیرازی سپردن مسئولیت به دست فردی عالم و باتقوا را نپذیرفت!

شهید مرتضی مطهری، روایتی از میرزای شیرازی بزرگ، عالمی که فتوای تحریم تنباکو را داد، بیان می کند که سپردن زعامت دینی یک شهر به دست فردی عالم و باتقوا را نپذیرفت

بیشتر بخوانید

 دلیل عمیق و خواندنی میرزای شیرازی برای تأیید نکردن یک عالم باتقوا

بعضی از دوستان میرزای شیرازی گفته بودند ما نامه‌ای خدمت ایشان نوشتیم و از ایشان برای یک ملایی که در

بیشتر بخوانید

خاطره آیت الله شبیری زنجانی از ناراحتی میرزای شیرازی پس از حکم تحریم تنباکو

از آقای رضی شیرازی شنیدم که میرزا پس از حکم تحریم تنباکو ناراحت بود و می گفت: «ما یک پادشاه

بیشتر بخوانید

فتوای معروف میرزای شیرزای برای تحریم تنباکو

در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰ هجری شمسی در پی صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای‌ شیرازی، امتیاز توتون

بیشتر بخوانید