امام خمینی چه کتابی را سفارش داد؟

حمید قزوینی، نویسنده و محقق تاریخی به مناسبت هفته کتاب به مرور خاطره ای از امام خمینی در زمینه کتاب

بیشتر بخوانید

آقا موسی تا کتابی را تمام نمی کرد، زمین نمی گذاشت

مرحوم سیدعلی صدر برادر امام موسی صدر در کتاب گذارها و خاطره ها از رفتار کتابخوانی برادرش اینگونه می گوید:

بیشتر بخوانید