روایتی از بمباران سال ۶۵ شهر اندیمشک؛ انگار داشتم فیلم جنگی می دیدم!

سیمین تخته‌شاهی از بمباران ۴ آذر ۱۳۶۵ در اندیمشک می گوید؛ اتفاقی که از آن به طولانی‌ترین بمباران هوایی بعد از جنگ جهانی دوم یاد می کنند.

بیشتر بخوانید