خاطرات هاشمی رفسنجانی: از رهبری خواستم که دادگاهى شدن غلامحسین کرباسچی پیگیری نشود؛ گفتنـد دخالـت نمـی کننـد.

در روزنوشت 7 تیر 1376 آیت الله هاشمی رفسنجانی می خوانیم:

از منزل به بهشت زهرا رفتیم؛ براى زیارت قبور شهداى هفت تیر و افتتاح مقبرهاى کـه روى قطعه آنها ساخته اند. عمده مخارج را من داده ام. آقاى [جواد] اژه‌اى، [داماد شـهید بهـشتی]، مجری بود و مهندس [میرحسین] موسوى، معمار آن است؛ خودشان توضـیحات دادنـد. بـه خاطر اینکه قبرها را برجسته کرده‌اند، این فـضا بـراى اجتماعـات و مراسـم مناسب نخواهد بـود. بخـشى از قبـور شـهداى جنـگ، منجملـه دکتـر [مـصطفی] چمـران و [موسی] نامجو را هم زیارت کردیم و مصاحبه اى کوتاه با صداوسیما داشتم. عفت هم با من بود.
به دفترم رفتم تا ساعت ده و نیم کارها را انجام دادم. آقاى ابراهیم امینـى، [نایب رییس دوم مجلس خبرگان] آمد و براى هیأت رییسه خبرگان، وقت جلسه خواست. دعوت کـرد، براى مراسمی که حوزه مى خواهد به منظور قدردانى از خـدمات مـن برگـزار کنـد، بـه قـم بروم. از احتمال تضاد دو جریان در مورد کابینه و امور کشور که از هم اکنون علامـات آن ظهور کرده، اظهار نگرانی نمود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت آیین‌نامه [داخلـی] را تکمیـل کـردیم. آقـاى [محمد] امامى کاشانى آمد. براى پرداخت قرضهایی کـه در جریـان انتخابـات بـه حـساب جامعه روحانیت مبارز بار آورده و از رهبرى هم نتوانسته اجازه بگیرد، استمداد کرد.
[آقاى علی‌اکبر] ولایتى، [وزیر امورخارجه] آمد. گـزارش سـفر بـه روسـیه و ملاقـات بـا [بوریس] یلتسین در مسأله صلح تاجیکستان را داد که همگـى از نقـش ایـران خوشحال اند.
آشیخ حسن صانعى، [رییس بنیاد 15خرداد] آمد. پیشنهاد داشـت کـه بـه مـدیریت شـوراى عالى انقلاب فرهنگى هم بعد از اتمام دوره ادامه دهم؛ نپذیرفتم.
اعضاى خانواده هاى شهداى هفتم تیر آمدند . آقاى [اسماعیل] فردوسى پور گـزارش داد و مــن هــم صــحبت آرامــش بخــش و امیــدزا برایــشان کــردم و از اهمیــت مبــارزات و آثــار شهادتشان در دوره تلاش براى تثبیت انقلاب گفتم.
عصر آقاى [سیدحسین] موسویان، سفیرمان در آلمان آمد. از وضعی که براى سفیران‌مـان در اروپا پـیش‌آمـده کـه همـه آنهـا در تهـران سـرگردانند و خـانواده هایـشان در آنجاهـا، ناراضی اند. مذاکره جدید آقاى مولمان، [فرستاده ویژه صدراعظم آلمان] با ایشان را گفـت که خواسته است، ایران قید اینکه سفیر آلمان آخرین سفیرى باشد که بـه ایـران مـى آیـد را بردارد. گفته این شرط را آلمان ها نمى توانند بپذیرند، زیرا ممکن است بعضى از کشورهاى اروپایى، مثل انگلیس و دانمارک ، نخواهند به این زودى هـا سفیرشـان را برگرداننـد. گفـت آقاى [هلموت] کهل، [صدراعظم آلمان]، حاضر اسـت بـا آقـاى [سـیدمحمد] خـاتمى هـم مذاکره تلفنى داشته باشد. اظهار نگرانى داشت، از بازداشت سردبیر روزنامه ایران‌نیـوز که از دوستان اوست و فکر مى کند، [وزارت اطلاعات]، از این طریق مـى خواهـد بـه او ضـربه بزند؛ مثل مسأله بازداشت مدیران ایران جامکو.
آقاى [محمدحسین] مقیمى، استاندار خوزستان آمد. گزارش کارها را داد و اجازه گرفـت که براى تقویت مرزها به ناجا [= نیروی انتظامی] کمک کند. مشکل عـدم تـأمین اعتبـارات مصوب رهبرى در سفر به خوزستان را گفت و دعوت کرد که براى مراسم بهره بـردارى از مرحله اول سد کرخه و سد مارون به خوزستان بروم.
شب میهمان رهبری بودم. امروز از مشهد آمـده انـد و فـردا برمـى گردنـد. دربـار اوضـاع ترکیه و اهمیت گروه دى-۸ صحبت کردیم و از ایشان خواستم که دادگاهى شدن [آقـای غلامحسین کرباسچی]، شهردار تهران پیگیری نشود؛ گفتنـد دخالـت نمـی کننـد. راجـع بـه نحوه مراسم تنفیذ و مسالی کابینه جدید صحبت کردیم.
در گزارش ها مـسأله تحویـل هنـگ کنـگ توسـط انگلـیس بـه چـین بعـد از ده هـا سـال حاکمیت انگلیس مهم است. دیر وقت به خانه رسیدم؛ کسى نبود. عفت به مراسم سـالگرد شهداى هفتم تیر رفته که در محل قتلگاه برقرار است.

تاریخ درج مطلب: یکشنبه، ۸ تیر، ۱۳۹۹ ۶:۱۲ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *