نامه نگاریهای شهید مطهری و علما با برتراند راسل

روزهای جمعه همه آقایان در ساعت 9 تا 9:25 به جلسه آن روزها [در منزل پروفسور حسابی] می رسیدند، ولی مرحوم مطهری و علامه جعفری ساعت 7 صبح می آمدند و با دکتر حسابی صحبت می کردند که با کدام دانشمند بین المللی صحبت و او را با اسلام آشنا کنند و یک شناخت جهانی را پایه گذاری نمایند. مرحوم مطهری و علامه جعقری و آقای دکتر [حسابی] با هم نامه هایی را برای برتراند راسل می نوشتند و حدود دو سال نامه هایی را ارسال کردند تا از او جواب بگیرند.

راوی: ایرج حسابی، فرزند دکترمحمود حسابی

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 5 و 6، فروردین و اردیبهشت 1385، ص 67.

تاریخ درج مطلب: جمعه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶ ۴:۳۹ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات علم، صنعت و فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.