کمک یکی از گروگانها به دانشجویان برای بازسازی اسناد سفارت آمریکا

نورمحمدی جامی درباره همکاری یکی از گروگان‌ها با دانشجویان و ترمیم اسناد توسط وی می‌گوید: خانم سوئیفت به شدت اهل مطالعه بود؛ به طوری که فکر میکنم در آن مدت، کتابخانه آنجا را تمام کرد و یکی از ذوقهایش این بود که برای ما این اسناد را بچسباند. شاید بالاترین آمار و بالاترین خدمت را در چسباندن این سندها خانم “سوئیفت” کرده است. وی یک چسبی را به ما نشان داد که از فروشگاهشان آورده بود که یک تکه بود و میشد روی کاغذ بگذاری و برداری و در عین حال اثرش نماند. او در حقیقت به بچهها آموزش داد و خودش تا 4 و 3 صبح مینشست. اوایل کتاب میخواند اما بعداً چسباندن اسناد برای او مثل جدول حلکردن شده بود. میگفتم اگر آمریکاییها بفهمند پدرش را در میآورند. سوئیفت خیلی سند برای ما درست کرده است؛ سندهای دقیق.

اسناد بدست آمده از سفارت آمریکا
اسناد بدست آمده از سفارت آمریکا

من اوایل میگفتم که چطور به او اعتماد دارید اما واقعاً قابل اعتماد بود. بعد شنیدم که وقتی رفته است به آمریکا در نخستین مصاحبه به او گفته بودند که شنیدهایم خیلی با شما بدرفتاری شده و پسرهای سفارت به شما تعرض کردهاند و این صحبتها بوده که خودش بلند شده بود و از دانشجویان دفاع کرده بود که نه، اینها بچههای عمیقاً مذهبی بودند. اینها خیلی رفتارشان انسانی بود و چون مذهبی بودند این حرفها به آنها نمیچسبد. خیلی خوب گفته بود و من فکر میکنم اینکه وی دیگر بروزی ندارد برای این است که از جریانی که او را یک سال محصور کرده بودند، خیلی خوب دفاع کرده بود.

منبع: پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ درج مطلب: چهارشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۵ ۳:۱۸ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات تاریخ معاصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *