که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

کمال رستمعلی در کانال مکتوبات نوشت:

به بهانه بستری شدنِ جناب علامه حسن زاده آملی در بیمارستان.

سالِ 85 بود؛ به اتفاقِ جمعی رفتیم به دیدارِ جنابِ علامه حسن زاده آملی در روستایِ ایرا.

دیداری صمیمی با مردی که سراسر نور و معرفت و حکمت است.

در همان ابتدایِ دیدار، شخصی دستِ علامه را گرفت تا ببوسد، علامه حتی ثانیه ای منتظر نشد و به سرعت دستش را عقب کشید و در حالی که به زمین نگاه می کرد با لحنی تکان دهنده و شنیدنی این مصرع از شعرِ حافظ را زمزمه کرد:

“که دستِ زهدفروشان خطاست بوسیدن …”

هیچ گاه آن دست عقب کشیدنِ سریع و آن فروتنیِ عالمانه و مومنانه از خاطرم نمی رود؛ به ویژه آن که فراوان دیدم برخی چه با رضایت و غرور اجازه می دهند دست شان را ببوسند.

جناب علامه حالا در بیمارستان و در آی سی یو بستری ست. برای این مردِ حکیم، دانشمند و متواضع دعا کنیم.

تاریخ درج مطلب: دوشنبه، ۶ فروردین، ۱۳۹۷ ۸:۲۴ ب.ظ

دسته بندی: خاطرات مشاهیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.