ماجرای مسلمان شدن دختر امریکایی و زندگی در ایران (4)

داستان زندگی خانمی آمریکایی که اسلام آورد و برای زندگی به ایران آمد اما به دلیل برخی برخوردهای ناراحت کننده

بیشتر بخوانید

ماجرای مسلمان شدن دختر امریکایی و زندگی در ایران (3)

داستان زندگی خانمی آمریکایی که اسلام آورد و برای زندگی به ایران آمد اما به دلیل برخی برخوردهای ناراحت کننده

بیشتر بخوانید

گفتگوی جالب یک عالم با یک وهابی؛ ایرانی و سنی؟

روزی با یک وهابی بحثم شد. بعد از چند دقیقه از من پرسید شما شیعه هستید یا سنی؟ گفتم: سنی

بیشتر بخوانید