وساطت امام موسی صدر بین خانواده مقتول مسیحی و قاتل مسلمانش

امام موسى صدر از نمایندگان مسیحى خواستند گروگانها را آزاد کنند و گفتند: «فعلاً این جوان، به مجلس اعلاىِ شیعیان، پناهنده شده است. شما بروید و مراسم تدفین دختر مقتول را آماده کنید. من هم براى تشییع و تدفین خواهم آمد و بعد، تکلیف مجازات قاتل را معلوم خواهم کرد».

بیشتر بخوانید