ماموریت رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص تشکیل شوراى ویژه‌اى براى تصمیم گیرى درباره مسایل فوق سری خارج از مقررات

شب میهمان رهبرى بودم. درباره مسأله‌اى صحبت کردیم که اخیرا رهبرى به مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص تشکیل شوراى ویژه‌اى براى تصمیم گیرى در مورد مسایل فوق سرّى خارج از مقررات، به عنوان معضل، ارسال کرده‌اند و گفتند…

بیشتر بخوانید

موافقت رهبری با تشکیل حزب بزرگ، داراى سیاست و سازنده افکار عمومى

روزنوشتهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، 17 آبان 1377 آقاى [اسحاق] جهانگیرى، [وزیر معادن و فلزات] آمد. گزارش وضع صنایع وزارت

بیشتر بخوانید