خاطرات شنیدنی یزدانی خرم از رشد والیبال ایران؛ از استعدادیابی در مدارس تا تجهیز ورزشگاه آزادی

والیبال ایران از اواسط دهه 80 روند رو به رشد خود را آغاز کرد. آن سالها محمدرضا یزدانی خرم رئیس

بیشتر بخوانید

ماجرای قهر شهید رجایی از سر یک سفره

حسن کمالیان از اعضای واحد تبلیغات سپاه مشهد در دهه۶۰، زمان سفر شهید رجایی رئیس جمهور به مشهد در کنار

بیشتر بخوانید

طرح مهندسان ایرانی برای رفع نشت سد لار

خاطره روز 24 فروردین سال 1363 صبح‌ زود، برای‌ بازدید از سد لار، از خانه‌ بیرون‌ رفتیم‌. در دانشکده‌ افسری‌

بیشتر بخوانید

روایت غفوری فرد از رقابت با خاتمی در انتخابات سال 80؛ دو اتفاق ناگوار!

در سال ۸۰ شرایط جدیدی حاکم بود. مشخص بود آقای خاتمی دوباره رای می‌آورد. خواستم کاندیدا شوم و طرح‌هایم را

بیشتر بخوانید