داستان دزدی که به دام ابراهیم هادی افتاد

رضا هادی، برادر بزرگ شهیدابراهیم هادی، از ماجرای دزدی می گوید که موتور داماد خانواده را دزدید. در یک تعقیب

بیشتر بخوانید

داستان آشنایی محمد بنا با شهیدابراهیم هادی

رضا هادی، برادر بزرگ شهیدابراهیم هادی از ماجرای جالب آشنایی ابراهیم با محمد بنا می گوید:

بیشتر بخوانید

داستان جوانمردی های شهیدابراهیم هادی

رضا هادی، برادر بزرگ شهیدابراهیم هادی، دو خاطره شنیدنی از روحیه جوانمردی و فداکاری شهیدابراهیم هادی روایت می کند:

بیشتر بخوانید