ناگفته های علی اکبر حیدری فرد؛ از آشنایی با مرتضوی تا پرونده کهریزک!

نامش با «سعید مرتضوی» و «کهریزک» گره خورده و سایه این دو پدیده بر زندگی شغلی و شخصی او چنان

بیشتر بخوانید

8 سال فاصله از بازداشت متهم تا بازداشت قاضی!

محمد رضا جلایی پور، پژوهشگر جامعه در یادداشتی تلگرامی نوشت: علی‌اکبر حیدری‌فر، اولین بازپرسم را برای اولین و آخرین بار

بیشتر بخوانید