خاطره فینال کشتی با یک اسرائیلی؛ انزوای قهرمان در سالن!

مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره: سال 1376 بود و کشتی گیران ایرانی برای مسابقات بین‌المللی کشتی

بیشتر بخوانید