آخرین تصویر خوب ثبت نشد «آقا سیدمهدی ما»

فاطمه استیری، روزنامه نگار در خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: قرارمان همیشه بعد از اذان بود، سکانس ابتدایی هم همیشه در همان

بیشتر بخوانید

«نمی‌خواستیم خدایی نکرده شکوه خودی را پیش ناخودی ببریم»

زهرا رکن آبادی فرزند مرحوم غضنفر رکن آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، در صفحه اینستاگرام اش نوشت: خاطرم هست

بیشتر بخوانید

دیدگاههایی درباره گویاسازی

وقتی کتاب‌های با عناوین «تاریخ شفاهی»، «خاطرات شفاهی» و «خاطرات» را از جهت نوع گویاسازی، حجم متونی که به‌ عنوان

بیشتر بخوانید