«چرا مسئولین کشور شما هیچوقت از این رئوفیت ها، حرفی نمی زنند و مدام دنیا و مردم دنیا رو تهدید به نابودی می کنند»

ابوالفضل جلیلی در صفحه شخصی اش نوشت: یک شب در فستیوال فیلم «وِزول» در فرانسه جعفر پناهی با یک خانم

بیشتر بخوانید

شاعر مسیحی که خود را شیعه می‌دانست.

حمید قزوینی در کانال تلگرام اش نوشت: بسیاری از شاعران و ادیبان مسیحی در لبنان، ارادت خاصی به پیامبر(ص) و

بیشتر بخوانید

“تو باید بیایی و اگر نیایی به حضرت زهرا شکایتت را می کنم”

[روزی] که نامه آمد از لبنان که از موسی خواسته بودند برود آنجا. خانهٔ بتول بودیم. معمولا می رفتیم خانهٔ

بیشتر بخوانید