خاطرات هاشمی رفسنجانی: حسن روحانى، به رهبـرى گفته وضع به گونه‌اى شده که جامعه فکر مى کند، ایشان با یـک جریـان هـستند و بـا کـارگزاران مخالف‌اند کـه ایـشان نپذیرفتـه‌انـد.

روزنوشتهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، 8 مهر ۱۳۷۶

تا ساعت نُه صـبح، بـراى سـخنرانى فـردا در سـمینار نمـاز مطالعـه کـردم. جمعـى از علمـاى‌اهل سنت سیستان و بلوچستان – ائمـه جمعـه زاهـدان، چابهـار، ایرانـشهر، سـراوان و خـاش، همراه مولوی [ محمد] اسحاق مدنى – آمدند. ا‌ز سختگیرى‌هـاى نماینـده رهبـرى در مـورد تأسیس مدارس و ساخت مسجد و نیـز از عـدم بـه کـارگیرى نیروهـاى اهـل سـنت در امـور مدیریتی کشور شکایت کردند. ضمن قبول تذکر، به آنها گفتم که مسأله اصلى ایجاد اعتماد است. نباید به گونه‌اى عمل کنند که سوء ظن مسئولان کشور را برانگیزند و شبیه این مطالـب در مورد علما و استان‌هاى شیعه هم به وجود مى‌آید. سپس نماینده رهبـرى آمـد. بـه ایـشان هم براى جذب آنها تذکر دادم.
عصر آقاى احمد جلالى آمد. براى پذیرش نمایندگى ایران در یونـسکو کـه آقـاى دکتـر [مصطفی] معین، [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] خواسـته و نیـز شـیوه عمـل مـشورت کـرد؛ تأیید‌ کردم. از اینکه اوایل انقلاب، به خاطر رفتارش در صداوسیما و وجود اثاث منزلش در خانه [صادق] قطب‌زاده او را طرد کرده‌اند، گله کرد.

دکتر [حسن] روحانى، [دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع] آمد. گزارش مذاکراتش با رهبرى را داد؛ منجمله اطلاع به رهبـرى در مـورد اینکـه وضع به گونه‌اى شده که جامعه فکر مى کند، ایشان با یـک جریـان هـستند و بـا کـارگزاران مخالف‌اند کـه ایـشان نپذیرفتـه‌انـد. در مـورد نحـوه عمـل در مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک مذاکره کردیم.

اخوى محمد، [معاون اجرایی ریـیس جمهـور] آمـد. خبـر داد کـه آقـاى [محمـد] یـزدی، [رییس قوه قضاییه]، در مذاکره تلفنى با آقاى [عبداالله] نورى، [وزیر کشور]، گفته است کـه بناسـت، دو سـه روزى آقـاى [غلامحـسین] کرباسـچى، [شـهردار تهـران] بـراى بـازجویى بازداشت شود؛ گویا فکر می کرده که طـرف مـذاکره آقـاى [اسـماعیل] شوشـترى، [وزیـر دادگستری] است که این را گفته است. کارگزاران بسیار نگران اند و براى چاره‌جویى جلـسه دارند و از من استمداد کردند. گفت، آقاى [محسن] نوربخش، [رییس کـل بانـک مرکـزی] گزارش داده که مردم پولهاى خود را از بانک‌ها بیرون مى‌آورند و بازار راکد است.

تاریخ درج مطلب: چهارشنبه، ۹ مهر، ۱۳۹۹ ۸:۱۸ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *