روایت خبرنگار آلمانی از دریافت امان نامه از ابوبکر البغدادی برای حضور در سرزمینهای داعش 1

یورگن تودنهوفر، خبرنگار آلمانی، از ماجرای آشنایی اش با داعشیان اروپایی و ارتباط گیری با آنها میگوید؛ همین ارتباطات مقدمات تصمیم حضورش در سرزمینهای داعش برای مشاهده نزدیک از مرام و رفتارهای داعشیان را فراهم میکند. اما ریسک بالای حضور تودنهوفر در سرزمینهای داعش و بازگشتش به آلمان، با امان نامه ای از جانب خلیفه در حد قابل قبولی تضمین میشود.

تاریخ درج مطلب: دوشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۵ ۵:۵۲ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

One thought on “روایت خبرنگار آلمانی از دریافت امان نامه از ابوبکر البغدادی برای حضور در سرزمینهای داعش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.