ماجرای هیجان انگیز از کار انداختن توپخانه عراق علیه شهر سردشت

امیر سعیدزاده، با نام مستعار سعید سردشتی، از اسرا و جانبازان اهل تسنن دفاع مقدس بود که ۲۹ دی ماه

بیشتر بخوانید

شکنجه های دردناک سعید سردشتی به دست کومله

امیر سعیدزاده، با نام مستعار سعید سردشتی، از اسرا و جانبازان دفاع مقدس بود که ۲۹ دی ماه امسال در

بیشتر بخوانید

داستان اسارت امام جمعه سردشت به دست کومله

امیر سعیدزاده، جانباز و آزاده اهل تسنن دفاع مقدس، در کتاب خاطرات خود به ماجرای اسارت ملامحمد عظیمی امام جمعه

بیشتر بخوانید

داستان کینه ای که صدام نسبت به مردم سردشت به دل گرفت!

امیر سعیدزاده از اسرا و جانبازان دفاع مقدس در خاطرات خود از ماجرایی می گوید که باعث شد صدام کینه

بیشتر بخوانید