روزی که آیت الله خامنه ای مشغول بافتن موی دخترش شد!

یک بار خودم دخترم را برای زیارت امام بردم. چهار پنج ساله بود. خانواده ما رفته بودند مشهد و او ماند پیش من برای اینکه بیاید امام را روز عید ببیند. صبح سرش را شانه کردیم و مرتبش کردیم و موهایش را به زحمت بافتیم.

بیشتر بخوانید