چه می کنه این فوتبالیست مسلمان

فرعون این روزهای مصر، چند سال پیش برای طی مسافت خانه تا محل تمرین تیمش در مصر چهار ساعت توی

بیشتر بخوانید

شوان اشتایگر: اوایل همیشه از کان می ترسیدم … 3 سال طول کشید تا کان با من حرف زد

باستین شواین اشتایگر چهارشنبه 1395/6/10 از بازی های ملی خداحافظی کرد. او چندی قبل در یک مصاحبه گفت که اوایل

بیشتر بخوانید