مدرسه مروی و گداهای تهران در روزهای برفی

آیت الله حسن حسن‌زاده آملی: یادم نمی‌رود که یک روز تهران، برف خیلی سنگینی آمده بود. روز تعطیل رسمی هم

بیشتر بخوانید

روزی که شهید مصطفی احمدی روشن به خانه آیت الله حسن زاده آملی رفت

… سرظهر بود. حاج آقا خودش آمد جلوی در. گفت «شما عقل ندارید دم ظهر در خونه مردم رو می‌زنید؟»

بیشتر بخوانید