تجربه ای از تظاهرات در آمریکا

کانال تلگرام “فرنگ نوشت” تجربه ای از حضور در یک تظاهرات آمریکایی را روایت کرد: برای اعتراض به قتل ناعادلانه

بیشتر بخوانید