سند کمک مالی سپاه به مسعود بارزانی!

تصویر سند کمک مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مسعود بارزانی به واسطه شهید رسول حیدری در سال های

بیشتر بخوانید