خاطره شیرین سرهنگ مرتضی ابوفاضلی از یک رزمنده اورژانسی

سرهنگ جانباز مرتضی ابوفاضلی، مسئول اورژانس لشکر امام حسین (ع)، خاطره ای از محمود اسدی، رزمنده ای که دل و

بیشتر بخوانید