پسر محسن رضایی در کنترل سازمان سیا/ خاتمی به رهبرى گفته‌ که با این وضع، ریاست‌جمهورى هیچ جاذبه‌اى برایم ندارد!

با وزارت آقاى خویینی ها، مخالفت شده. خود آقاى موسوى هم موافق نیست و خواستار تغییر وزیر اطلاعات و هماهنگ بودن وزیرکشور شده است …

بیشتر بخوانید

روایت هاشمی رفسنجانی از جلسه ای با خاتمی که خیلی ناراحت بود!

شب به دیدار آقاى خاتمى، رفتم؛ خیلى ناراحت است…

بیشتر بخوانید