وقتی میرزای شیرازی سپردن مسئولیت به دست فردی عالم و باتقوا را نپذیرفت!

شهید مرتضی مطهری، روایتی از میرزای شیرازی بزرگ، عالمی که فتوای تحریم تنباکو را داد، بیان می کند که سپردن زعامت دینی یک شهر به دست فردی عالم و باتقوا را نپذیرفت

بیشتر بخوانید

“اون روز که کاری ازش ‏برمیومد نمی‌شد دیدش حالا ‏که می‌شه دیدش کاری ازش ‏برنمیاد”

دوره اول ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در کابینه ایشان وزیر کشور بودم. به یاد دارم در آن زمان، در سالگرد

بیشتر بخوانید