ماجرای فتوای آیت الله بروجردی درباره “بلندگو”؛ “استفاده در محافل دینی برای منظورهای دینی و مذهبی اشکال ندارد!”

در سال هزار و سیصدو بیست و پنج بود که حزب توده خیلی قوی شده بود و مرحوم آیت الله

بیشتر بخوانید

رویان چگونه رویان شد؟

دکتر حمیدرضا گورابی رئیس فعلی پژوهشگاه رویان، از تاسیس تا مراحل رشد و توسعه این پژوهشگاه را اینگونه روایت کرده

بیشتر بخوانید

پاسخ امام خمینی به استفتای رئیس وقت صداوسیما درباره تک خوانی زنان

در این موضوع [موسیقی] نیز مثل سایر موارد شجاعت امام راه و مسیر را گشود و تا آنجا پیش رفتیم

بیشتر بخوانید