خاطره ای جالب از مراسم ختم اخوان ثالث در سال ۶۹

احمد زیدآبادی: [سال ۱۳۶۹] مراسم ترحیم اخوان ثالث در مسجدی در شمال خیابان سهروردی در نزدیک میدان پالیزی برگزار شد.

بیشتر بخوانید

انتقاد و طعنه خانواده آیت الله منتظری به فائزه هاشمی

فائزه هاشمی از برخورد خانواده آیت الله منتظری با وی در مراسم ختم آن مرحوم می گوید

بیشتر بخوانید