صحبتهای شهید علی هاشمی با رفقایش شب عملیات خیبر

محسن رضایی: عباس هواشمی برایم نقل کرد؛ شب قبل از عملیات خیبر، علی همه ما را جمع کرد، نیروهای اطلاعات، تخریب، فرماندهان، همه شان بودند علی قربان صدقه ما رفت و حلالیت طلبید. گفت در طول این ماهها اگر من خطا و کوتاهی کردم حلالم کنید. شما امشب مزد فداکاری هایتان را خواهید گرفت. پیروزی امشب شما مزد شب بیداری ها و نخوابیدن ها در سوز سرمای بهمن ماه است. امشب شما در پیروزی یگان ها سهیم هستید! علی حرف می زد و همه گریه می کردند.
از شنیدن حرف های عباس هواشمی گریه ام گرفت و خجالت کشیدم در مقابل او گریه کنم. دعا می کردم زود حرفهایش تمام شود و به گوشه ای بروم و دل سیری گریه کنم.
یادم نمی رود به من گفتند علی شب قبل از عملیات به خلوت رفته و یک سجده طولانی کرده است. نمی دانم آن شب چه حرف هایی با خدا زده، یعنی نمی خواهم بدانم، چون این سهم علی بوده و حق اوست.

منبع: گمشده من، محمد مهدی بهداروند، سوره مهر، چاپ هفتم، ص 32 و 33

تاریخ درج مطلب: سه شنبه، ۹ شهریور، ۱۳۹۵ ۱۱:۱۴ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات شهدا و دفاع مقدس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.