فرق شهید مطهری و آیت الله منتظری در درس خارج امام خمینی!

آیت الله ابراهیم امینی: در همان درس امام که من شرکت کردم، دو نفر تقریبا زبده بودند؛ یکی آقای مطهری بود، یکی هم آقای منتظری. اینها در درس اشکال می کردند، اشکال های حسابی می گرفتند، امام هم عنایت کاملی به سخنانشان داشتند. بقیه هم گاهی صحبت می کردند اما کمتر. آقای منتظری اشکال بیشتر می کرد. یعنی هر چه به ذهنش می رسید، فوری مطرح می کرد ولی اشکال هایش خیلی وقتها عمیق نبود. اما آقای مطهری وقتی اشکال می کرد، امام به هرحال آماده می شد برای جواب دادن، مطهری هم رها نمی کرد، بالاخره سعی می کرد یا اثبات کند و یا خودش قبول می کرد. خیلی زبده بود در این قسمت، امام هم عنایت داشت به ایشان.
در جلسه شبهای پنج شنبه علامه طباطبایی که آقای مطهری و آقای منتظری و آقای بهشتی هم شرکت می کردند، آنها بازهمین طوری زبده بودند. آقای بهشتی خیلی تیز مطالب را می فهمید اما مطهری عمیق تر و سنجیده بحث می کرد.

منبع: گنج خاطره، انتشارات صدرا، سال ۱۳۹۱، ص 38

تاریخ درج مطلب: چهارشنبه، ۵ اردیبهشت، ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴ ق.ظ

دسته بندی: خاطرات مشاهیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.